Plany studiów

I rok:

plany ogólne kierunku MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 

plany ramowe specjalności na kierunku MECHANIKA I BUDOWA MASZYN:

II rok:

plany ogólne kierunku MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

plany ramowe specjalności na kierunku MECHANIKA I BUDOWA MASZYN:

III, IV rok:

plany ogólne kierunku MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

plany ramowe specjalności na kierunku MECHANIKA I BUDOWA MASZYN:

INSTYTUT TECHNICZNY
PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Reymonta 6 38-500 Sanok
Budynek C

Kontakt:
Dyrektor Instytutu 13 46 55 982
Sekretariat 13 46 55 983
mibm@pwsz-sanok.edu.pl